Newsletter & Legal Alerts

New Developments in Interest Free Banking

The Banking Regulation and Supervision Agency (the “BRSA”) published the Communiqué on Compliance with the Principles and Standards of Interest-Free Banking (the “Communiqué”) (published in the Official Gazette dated September 14, 2019 and numbered 30888) which has entered into force with immediate effect.

Published on: September 2019
Open related file


Recent Legislative Developments on Financial Restructuring Regulation

The Banking Regulation and Supervision Agency (the “BRSA”) has recently introduced several amendments to the Regulation on Restructuring of Debts owed to Financial Sector (published in the Official Gazette dated August 15, 2018 and numbered 30510) (the “Regulation”), as published in the Official Gazette on September 12, 2019 and numbered 30886 (bis) (the “Amendment”), in line with the recently introduced Provisional Article 32 under the Banking Law No. 5411 with regards to financial restructuring, as discussed in our previous Legal Alert.

Published on: September 2019
Open related file


Updates on the Banks’ Guidelines on Suspicious Transaction Reporting

On September 11, 2019 The Financial Crimes Investigation Board (the “FCIB”) circulated its recent updates on the Banks’ Guidelines on Suspicious Transaction Reporting (the “Guidelines“).

Published on: September 2019
Open related file


Substantial Changes in Financial Restructuring

As mentioned in our previous Legal Alert, the Banking Regulation and Supervision Agency (the “BRSA”) made further amendments to the Draft Law on Restructuring of Debts owed to Financial Sector(the “Draft Law”) in order to address the concerns of the various sectors on financial restructuring and the Banks Association of Turkey (Türkiye Bankalar Birliği) circulated the same to Turkish banks and other financial institutions for their comments. Further to financial sector’s comments and raising concerns on several issues, instead of going forward with a special standalone law on financial restructuring, the BRSA preferred to address these matters by introducing additional provision under the Banking Law No. 5411 with regards to financial restructuring in order to encourage financial institutions to conduct financial restructurings.

Published on: July 2019
Open related file


Finansal Yeniden Yapılandırma ile İlgili Önemli Değişiklikler

Bir önceki Mevzuat Değişikliği’mizde belirttiğimiz üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) çeşitli sektörlerin finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki tereddütlerini gidermek amacıyla Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nda başkaca değişiklikler yapmış ve bu değişiklikle Türkiye Bankalar Birliği tarafından yorumlarını almak üzere Türk bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla paylaşıldı. Finansal sektörün yorumlarını ve artan endişelerini müteakip BDDK, finansal yeniden yapılandırmayla ilgili ayrı ve özel bir kanunla ilerlemek yerine, finansal kuruluşların teşvik etmek amacıyla bu hususlara 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na finansal yeniden yapılandırma ile ilgili yeni hükümler ekleyerek değinmeyi tercih etti.

Published on: July 2019
Open related file


Changes in the Draft Law on Financial Restructuring

The Banking Regulation and Supervision Agency (the “BRSA”) recently made further amendments to the Draft Law on estructuring of Debts owed to Financial Sector (the “Draft Law”) and the Banks Association of Turkey (Türkiye Bankalar Birliği) (“BAT”) circulated the same to Turkish banks and other financial institutions for their comments.

Published on: May 2019
Open related file


Finansal Yeniden Yapılandırma Hakkında Kanun Taslağı'nda Değişiklikler

Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı’nda (“Kanun Taslağı”) ilave değişiklikler yapmış olup söz konusu taslak, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından, görüş bildirmeleri amacıyla Türk bankaları ve diğer finansal kuruluşlar ile paylaşılmıştır.

Published on: May 2019
Open related file


Çerçeve Anlaşma’da Değişiklikler

Bir önceki Mevzuat Değişikliği’mizde belirttiğimiz üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 19 Eylül 2018 tarihinde almış olduğu onay kararıyla yürürlüğe giren 11 Eylül 2018 tarihli finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasının (“Çerçeve Anlaşma”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan 21 Kasım 2018 tarihli değişiklikler uyarınca tadil edilmesi beklenmekteydi.

Published on: December 2018
Open related file


Amendments to the Framework Agreement

As mentioned in our previous Legal Alert, the financial restructuring framework agreement dated September 11, 2018 and approved with the decision of the Banking Regulation and Supervision Board dated September 19, 2018 (the “Framework Agreement”) was expected to see revisions in line with the recent amendments introduced to the Regulation on Restructuring of Debts owed to Financial Sector on November 21, 2018.

Published on: December 2018
Open related file


BDDK Tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Taslak Yönetmelik’in paylaşılmasının ardından, Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), BDDK tarafından 21 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Published on: December 2018
Open related file