Newsletter & Legal Alerts

Dövizle Ödeme Yasağına Getirilen Yeni İstisnalar

Dövizle ödeme yasağının istisnaları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 16 Kasım 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, değişikliğe ilişkin tebliğ ile genişletilmiştir.

Published on: December 2018
Open related file


New Exemptions to the FX Payment Restriction

Exemptions to the FX payment restriction have been expanded by the Ministry of Treasury and Finance via the amending communiqué which has been published in the Official Gazette dated November 16, 2018 with immediate effect.

Published on: November 2018
Open related file


Amendments to the Financial Restructuring Regulation introduced by the BRSA

As previously noted in Pekin & Pekin Legal Alert 12 / 2018, the Banks Association of Turkey (Türkiye Bankalar Birliği) (the “BAT”) has distributed a draft regulation (the “Draft Regulation”) amending the Regulation on Restructuring of Debts owed to Financial Sector (the “Financial Restructuring Regulation”) to its members on November 1, 2018. Following the distribution of the Draft Regulation

Published on: November 2018
Open related file


BDDK Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği’nde Yabancı Finansal Kuruluşlar Lehine Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te (“Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği”) değişiklikler yapacak bir yönetmelik taslağı (“Taslak Yönetmelik”) hazırladı

Published on: November 2018
Open related file


The BRSA to introduce amendments to the Financial Restructuring Regulation in favor of Foreign Financial Institutions

The Banking Regulation and Supervision Agency (the “BRSA”) has recently prepared the Draft Regulation (the “Draft Regulation”) amending the Regulation on Restructuring of Debts owed to Financial Sector (the “Financial Restructuring Regulation”)

Published on: November 2018
Open related file


Dövizle Ödeme Yasağına Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Getirilen İstisnalar Açıklandı

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın (11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) (“32 Sayılı Karar”) 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) ile tadil edilmesinden sonra, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilecek aşağıdaki işlemlere ilişkin sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamaktadır (“Dövizle Ödeme Yasağı”)

Published on: October 2018
Open related file


Most Awaited Exceptions to the FX Payment Restriction have been introduced by the Ministry of Treasury and Finance

Following the amendments to the Decree No. 32 on Protection of the Value of Turkish Currency (published in the Official Gazette dated August 11, 1989 and numbered 20249) (the “Decree No. 32”) by the President’s Decree No. 85 (published in the Official Gazette dated September 13, 2018 and numbered 30534) (the “Decree No. 85”), it was no longer possible to denominate contract value and other payment obligations in FX or in a FX indexed manner (the “FX Payment Restriction”) in the following transactions concluded between Turkish residents

Published on: October 2018
Open related file


Financial Restructuring Framework Agreement has been executed by Turkish Banks and Other Financial Institutions

As previously noted in our Legal Alert on Draft Law on Restructuring of Debts owed to Financial Sector, the Banks Association of Turkey (Türkiye Bankalar Birliği) (the “BAT”) has announced on September 19, 2018 that a financial restructuring framework agreement (the “Framework Agreement”) has been executed by banks and other financial institutions (“Financial Institutions”) and entered into force with immediate effect.

Published on: September 2018
Open related file


Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlar Tarafından İmzalandı

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırması Hakkında Kanun Taslağı'na ilişkin olarak hazırladığımız Mevzuat Değişikliği 9 / 2018’de belirtmiş olduğumuz üzere, 19 Eylül 2018 tarihinde bir finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasının (“Çerçeve Anlaşması”) bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından (“Finansal Kuruluşlar”) imzalanarak derhal uygulamaya girmiş olduğunu Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") duyurdu.

Published on: September 2018
Open related file


Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 15 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı ("Kanun Taslağı") hazırlandı ve bu taslak, kısa bir süre önce Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") tarafından üye bankalarla paylaştı.

Published on: September 2018
Open related file